Elektronické zabezpečovací systémy

 

Nerozšiřujte řady lidí kteří mají nepříjemnou zkušenost s vloupáním, ale naopak rozšiřte řady těch kteří již nechali svůj majetek zabezpečit. V dnešní době je již elektronické zabezpčení téměř samozřejmostí. Montujeme elektronické zabezpečovací systémy od malých prostorů jako jsou byty, prodejny atp. až po rozsáhlé komplexy. Zde je možné se stručně seznámit s jednotlivými prvky zabezpečovacího systému:

 

 

Ústředna_EZS je jádrem zabezpečovacího systému. Zde jsou shromažďována a vyhodnocována vstupní data z detektorů a ovládacích prvků. Ústřednu EZS lze programově rozdělit na několik samostatně hlídaných a ovládaných sektorů ( např. několik nezávisle hlídaných bytů v jednom domě ). K ústřednám vždy dodáváme záložní akumulátor ze kterého je celý systém napájen v případě výpadku elektrické energie. Ústředny se liší škálou použitých funkcí a proto ji volíme vždy dle požadavků konkrétního zákazníka.

 

 

Detektory se liší typem, použitím a provedením. Montujeme rozsáhlou škálu detektorů jako:

vnitřní a venkovní pohybové detektory, infrazávry, pohybové detektory imunní vůči domácím zvířatům, požární detektory, magnetické kontakty dveří a oken, detektory tříštění skla, detektory nebezpečných a výbušných plynů, záplavové detektory a další.

 

 

Ovládací_klávesnice se liší způsobem indikace stavů ústředny. Montujeme: LED klávesnice ( indikace stavů prostřednictvím rozsvícení LED diod ), Ikonové LCD klávesnice ( indikace stavů prostřednictvím grafických symbolů na LCD displayi ), Textové LCD klávesnice ( indikace stavů prostřednictvím textových zpráv na LCD displayi ), Grafické klávesnice ( indikace stavů prostřednictvím grafického displaye např. zobrazením detektorů v grafickém náčrtu půdorysu objektu ), kombinované klávesnice se čtečkou přístupových karet.

 

Modul_bezdrátové_nadstavby je přídavným modulem pro příjem signálů z rozsáhlé škály bezdrátových detektorů a z dálkových ovladačů. Díky tomuto modulu lze systém navrhnout bezdrátově bez potřeby vedení kabeláže a také je možné jej dálkově ovládat pomocí přívěskových dálkových ovladačů. Detektory jsou v tomto případě vybaveny vlastními bateriemi. Modul bezdrátové nadstavby je ideálním řešením pro objekty, kde není možné dodatečné vedení kabeláže.

 

 

GSM_komunikátor je zařízením pro předávání zpráv o stavu objektu prostřednictvím sítě GSM operátora. Oproti klasickému přenosu prostřednictvím pevné telefonní linky jímž jsou ústředny standardně vybaveny má tento systém výhodu v nezávislosti na stavu a funkčnosti telefonní linky ( zprávy jsou předávány bezdrátově ). GSM komunikátor lze použít pro předávání zpráv jak na pult centrální ochrany tak pro zasílání SMS zpráv na předdefinovaná mobilní telefonní čísla. Ústřednu lze v kombinaci s GSM komunikátorem ovládat pomocí příkazů SMS zprávami.

 

 

TCP/IP_modul zajišťuje komunikaci s ústřednou EZS prostřednictvím sítě Internet, nebo Intranet. Díky modulu TCP/IP je možné ústřednu ovládat, nebo sledovat aktuální stav přes elegantní webové rozhraní modulu ze standardního webového prohlížeče bez potřeby instalace dalšího software do vašeho osobního počítače. Modul dále disponuje možností předávat zprávy o stavu na předdefinované emailové adresy. S použitím software je také možné spravovat seznam uživatelských kódů a jejich parametrů, procházet historii událostí, třídit, archivovat a tisknout události, nebo měnit uživatelská nastavení ústředny z osobního počítače.

 

 

Zpět na úvodní stránku